ZOO TEAM Sp. z o.o.

zoo team

Informujemy, że marka ZOO TEAM zarządzana przez firmę ARACHNEA - Znawcy Sieci została przekształcona w niezależną firmę ZOO TEAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Niedźwiedziej 44/1, 54-210 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874091, NIP 8943161844, REGON 387715118, reprezentowaną przez: Andrzej Piróg – Prezes Zarządu.