Pajęczaki chronione

PajęczakiArachnida
 Pająki Araneae
gryziele - wszystkie gatunki  Atypidae 
osnuwikowate  Linyphiidae 
- Bathyphantes eumenis 
- Mughiphantes pulcher 
 poskoczowate Eresidae 
poskocz krasny  Eresus cinnaberinus 
 Skakunowate  Salticidae
strojniś nadobny  Philaeus chrysops 

 Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2011 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

PajęczakiArachnida
 Pająki Araneae
Ptasznikowate Theraphosidae
- Aphonopelma albiceps 
- Aphonopelma pallidum
- Brachypelma spp.
 Skorpiony  Scorpiones
  Scorpionidae
 - Pandinus dictator
 - Pandinus gambiensis
skorpion cesarski Pandinus imperator

 Źródło: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.