pajęczak

Wystawy

Wyjątkowe miejsce i ciekawe okazy zwierząt, których część można dotykać i robić sobie z nimi zdjęcia.

jaszczurka

Sklep zoologiczny

Stacjonarny i internetowy sklep zoologiczny - zwierzęta egzotyczne, akcesoria terrarystyczne, karmówka.

żaba

Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt egzotycznych - staramy się rozmnażać ciekawe zwierzęta dla wymagających terrarystów.

Wiewiórka

ZOO TEAM Akademia

Profesjonalne i autorskie zajęcia dla terrarystów na temat hodowli zwierząt egzotycznych.

Społeczność ZOO TEAM

Rejestracja Uczestników Karty Rabatowej „Społeczność ZOO TEAM”

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Kod i miasto zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Regulamin Karty Rabatowej „Społeczność ZOO TEAM”

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej Społeczność ZOO TEAM wydawanej przez firmę ZOO TEAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-233) przy ul. Niedźwiedziej 44/1, NIP 8943161844.
 2. Kartę można otrzymać po spełnieniu określonych warunków zawartych w pkt. 3 oraz 4.
 3. Kartę otrzyma osoba fizyczna, która:
  1. dokona w firmie ZOO TEAM Sp. z o.o. jednorazowego zakupu za minimum 20 zł (dwadzieścia zł 00/100) oraz przy w/w zakupie wypełni formularz zgłoszeniowy podając następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • kod pocztowy i miasto zamieszkania,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu komórkowego
  2. wyrazi zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w celach marketingowych w/w danych przez ZOO TEAM Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 z późn. zm.)
 4. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskaniu rabatu 5% przy zakupie za kwotę minimum 50 zł (pięćdziesiąt zł) na wybrany asortyment dostępny w sklepie ZOO TEAM. Rabatu z Karty nie można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi i kuponami rabatowymi, chyba że ZOO TEAM postanowi inaczej.
 5. Aby uzyskać rabat należy wręczyć Kartę sprzedawcy przed dokonaniem płatności za zakupy. Podstawą udzielenia rabatu jest imienna Karta „Społeczność ZOO TEAM”, dlatego w wypadku zgubienia lub uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych posiadacza należy zgłosić się do sklepu ZOO TEAM w celu wydania nowej karty. Istnieje możliwość uzyskania nowej Karty w miejsce uszkodzonej, jeżeli osoba ubiegająca się o nową Kartę poda kompletne i prawdziwe dane umożliwiające jej identyfikację.
 6. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie karty. W przypadku nie okazania karty przy kasie rabaty nie będą naliczane.
 7. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 8. Posiadacz karty może korzystać również ze specjalnych promocji publikowanych poprzez grupę społecznościową www.facebook.com/groups/spolecznosczooteam
 9. Sklep ZOO TEAM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i poinformowania o tym uczestników poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu.

 

Regulamin Karty obowiązuje od dnia 15.02.2021r. i jest dostępny na stronie www.zooteam.pl

Misja ZOO TEAM

logo ZOO TEAMOswoić ludzi z naturą oraz dbać nieustannie o swój rozwój, promować wśród ludzi ideę świadomej hodowli zwierząt egzotycznych oraz przyczyniać się do zmniejszenia agresywnych postaw wobec nich.

  

Rezerwuj teraz